Log in

Curative Oncology Biosimilars

  • Home
  • Curative Oncology Biosimilars-CZ

Řešení mezer ve znalostech při používání biosimilárních léků v léčebné onkologii v Evropě

Světová zdravotnická organizace (WHO) předpověděla, že každoroční počet případů vzroste ze 14 milionů v roce 2012 na 22 milionů během příštích dvou desetiletí. A opravdu jen v samotné Velké Británii odhadla organizace podpory při rakovině Macmillan, že tam budou žít 4 miliony lidí s rakovinou. Tyto statistiky ukazují na nesmírnou potřebu poskytnout léčbu rakoviny a zdroje, aby se řešil rostoucí výskyt i v zemích s malými zdroji. Biosimilární léky se asi kvůli své nižší ceně, ale stejné účinnosti, stanou po celé Evropě populárními.

Sestry jsou v první linii onkologické péče a léčby 

Sestry jakožto největší skupina profesionálů zdravotní péče na světě, jichž je po světě odhadem 17 milionů, mají ideální postavení, aby poučovaly pacienty a pečovatele partnerským přístupem a individuální péčí, kde je to možné.

Proč je tento program nezbytný? 

Je zjevné, že existuje mezera v dovednostech sester při chápání, poskytování, poučení a podpoře pacientů a pečovatelů (ref) během podávání biosimilárních přípravků jako druhu léčby. Ač se těchto léků používá v řadě způsobů onkologické léčby, tak zdroje poučení pro pacienty a jejich pečovatele vytvářející povědomí o těchto terapiích je minimální, i přes existující důležitost a rostoucí potřebu poučení vytvořených pro pacienty a jejich pečovatele, aby se zajistilo, že biosimilars porozumí jako druhu léčby. 
 
Vzdělání sester v Evropě zůstává jen omezené a vzdělávání o léčbě rakoviny se zaměřuje převážně na zavedenější chemoterapeutické přípravky. Zvýšené používání biosimilars znamená, že sestry potřebují další znalosti a dovednosti o profilu, indikacích a vedlejších účincích těchto léků, aby poskytly pomoc, podporu a poučení pacientům a jejich pečovatelům. 
 
Tento evropský program Školení školitelů se zaměřuje na vzdělání potřebné pro sestry, aby chápaly důsledky vývoje biosimilárních léků, jejich potenciálu pro léčbu a vyléčení rakoviny, podávání, vedlejších účinků a profilů i potřebu poučení. 
 
Vytvoření a šíření těchto školicích modulů bylo umožněno grantem od Pfizer. 

Berte prosím na vědomí: účelem tohoto programu bylo vypracovat školicí moduly pro evropské onkologické sestry. Jelikož byl tento program poskytován virtuálně a je přístupný přes internet, tak je otevřený pro všechny vedoucí onkologických sester v jakémkoliv regionu.

Cíle programu

Účelem tohoto programu je poskytnout školicí materiály a zdroje vedoucím sester, aby ve svých regionech dosáhli těchto cílů:

  1.     Zvýšené využití role onkologických sester v poučení pacientů a jejich pečovatelů během léčby biosimilárními léky,
  2.     Zvýšená znalost o účincích a zavedení biosimilars jakožto léčby rakoviny po celé Evropě.
  3.     Evropské onkologické sestry tak dosáhnou zlepšení znalostí a použití pojmů a dokladů spojených s podáváním biosimilárních léčiv.
  4.     Zvýšení používání ‚nejlepších postupů‘ při činnosti evropských onkologických sester pracujících s pacienty, kteří dostávají biosimilars, a s jejich pečovateli.

 

Host A Workshop

Are you interested in hosting a training session on the use of Curative Oncology Biosimilars? Materials are available in different languages for your convenience below.

ISNCC Secretariat
Suite 710 - 1201 West Pender Street, Vancouver, BC V6E 2V2

© 2022 - ISNCC. All rights reserved.

Disclaimer

Powered by Wild Apricot Membership Software